Support

Silvent InTech har ett globalt nätverk med omfattande kunskap om olika produktionsprocesser, med specialisering inom ståltillverkning. De har stor erfarenhet av att kombinera branschkompetens, ny teknologi, och ingående kunskaper om tryckluft, för att åstadkomma tillförlitliga lösningar.

Kontinuerlig support är vårt uppdrag

Som en partner till stålindustrin stöttar vi deras engagemang för ständiga förbättringar, och inser att vårt ansvar inte slutar när installationen är genomförd. Vi tar detta ansvar på allvar. Under stålproduktion finns det många variabler som kan förändra och påverka stålkvaliteten. Därför kan en lösning som fungerade perfekt vid installationen behöva justeras eller modifieras efter nya förändringar i produktionsprocessen. När detta händer, finns Silvent InTech alltid där för att tillsammans med stålverkets ingenjörer säkerställa ett optimalt resultat.

Quality people. Quality steel.

”Du behöver inte vara en expert på området för att lyckas. Men, naturligtvis, det hjälper.”

Stig Andersson, Senior Teknisk rådgivare, Silvent AB, Sverige