Lösningar

Den kontinuerliga utvecklingen av ståltillverkningsprocessen står inför många utmaningar såsom ökad produktionstakt, minskad energiförbrukning och tunnare materialtjocklek. Under årens lopp har de flesta stålproducenter genomfört förbättringar inom dessa områden. Dagens stålindustri fokuserar starkt på den största utmaningen: att uppfylla kundens efterfrågan på högkvalitetsstål.

Silvent InTech är en industripartner som erbjuder nya lösningar för att förbättra kvaliteten på stålet under produktionsprocessen. I samarbete med producenter av högsta stålkvalitet, som har de mest krävande kunderna, får vi möjlighet att utmana oss själva till att utveckla de mest avancerade lösningarna och produkterna.

Lösningar för att förbättra kvaliteten

Silvents beprövade metoder för tillämpning av tryckluft i stålproduktionen används av många av de främsta ståltillverkarna i världen idag. Vid vissa stålverk har vi utvecklat extremt komplexa, kundanpassade lösningar tillsammans med stålverkets egna ingenjörer. Vid andra stålverk kan vårt standardsortiment av patenterade blåsmunstycken lösa problemet. Viktigast i varje projekt är att Silvents ingenjörer arbetar i nära samarbete med stålverkets ingenjörer för att gemensamt hitta den optimala lösningen.

Stålets kvalitet påverkas av många faktorer. Ibland är det glödskal som blivit kvar från varmvalsverket, ibland är det vattenränder som passerat förbi i kallvalsverket. För att lösa dessa problem är Silvent InTechs lösning alltid luft. Det kan låta enkelt, men det är långt ifrån sanningen.

Lösningar med kvalitet. Stål av kvalitet.

 

”Hemligheten bakom våra produkter är enkel. Bara vi kan erbjuda dem. ”

Anders Erlandsson, VD Silvent AB, Sverige

silvent-airplow silvent-air-battery silvent-780-la